O prokuraturze okręgowej

Myśląc o prokuraturze w głównie każdorazowo pojawiają się różnorakie doniesienie medialne oskarżające lub sugerujące, że prokuratura może nie wykonywać rzetelnie swoich obowiązków. Nie oceniając prawdziwości tych stwierdzeń zastanówmy się nad obowiązkami prokuratury.

Prokuratura Krajowa, tak samo, jak prokuratura regionalna, prokuratura okręgowa czy rejonowa będące podległymi jej jednostkami administracyjnymi stoi na straży praworządności w Polsce. Prokuratura jest więc organem ścigania zależnym pośrednio lub bezpośrednio od rządu oraz współpracującym z wymiarem sprawiedliwości.

Dlatego też prokuratura okręgowa umożliwia prokuratorowi okręgowemu przygotowywanie oraz nadzorowanie postępowań wstępnych wobec osób, które dopuścić się mogły popełnienia najcięższych przestępstw natury skarbowej, finansowej oraz kryminalnej. Prokuratura okręgowa ma również możliwość występowania przed sądami powszechnymi. W przypadku części prokuratur mogą one również występować przed wojskowymi sądami okręgowymi. Prokuratura okręgowa może również nadzorować prokuraturę rejonową oraz ją wizytować.