Prokuratury okręgowe w Polsce.

Jedną z głównych jednostek organizacyjnych w polskiej prokuraturze jest prokuratura okręgowa. Może ona zostać powołana na obszarze, który pokrywać będzie zasięgiem działania tereny właściwe dla minimum dwóch prokuratur rejonowych. Prokuratura okręgowa zarządzana jest przez prokuratora okręgowego, któremu podlegają pracownicy prokuratury okręgowej, jak i zależnych prokuratur rejonowych. Teren, który obejmuje swoim działaniem prokuratura rejonowa zazwyczaj nie pokrywa się z podziałem terytorialnym w tym obszarze. Prokuratura okręgowa składa się zazwyczaj z siedmiu wydziałów. W mniejszych ośrodkach może ich być mniej. Poszczególnymi działami kierują naczelnicy. Jeśli wydziały są duże, mogą zostać podzielone na działy, którymi kierują kierownicy. Wydziały z jakich składa się prokuratura okręgowa: wydział Organizacyjny, ział Postępowania Sądowego, Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, wydział Informatyzacji i Analiz, wydział Śledczy, do Spraw Przestępczości Zorganizowanej,wyd Budżetowo-Administracyjny.