Każdego z nas czeka w końcu śmierć bliskiej osoby. Naturalnym następstwem takiego zdarzenia jest pozostawienie przez zmarłego spadku swojej rodzinie lub innym osobom, które wyznaczył w swoim testamencie. Niestety, bardzo wielu ludzi nie ma na ten temat odpowiedniego pojęcia i teoretycznego przygotowania. Warto jednak wiedzieć, jakie rzeczy i dobra mogą zostać przekazane potomnym ostatnią wolą zmarłego.
Zacznijmy od tego, że najczęściej w skład spadku wchodzą różnego rodzaju prawa rzeczowe. Jako przykłady można tutaj wymienić chociażby wszelakiego rodzaju własność materialną: pieniądze, sprzęty, czy nawet nieruchomości. Przekazywane jest również na przykład własnościowe prawo do lokalu. Niestety, wraz z tymi dobrami dziedziczy się również takie rzeczy, jak długi, czy kredyty. Jeżeli przyjmiemy ten spadek, musimy również przyjąć na siebie wszelakie zobowiązania zmarłego.
Oczywiście, nie opowiedziałem wszystkiego. Jeśli chodzi o sprawy spadkowe Warszawa ma wiele kancelarii prawnych, gdzie można dowiedzieć się więcej.