Abonament Tele Polska nie omija żadnego obywatela, który posiada odbiornik. Jeśli nigdy nie dokonałeś rejestracji odbiornika i nie płaciłeś abonamentu, to może wydawać się, że jesteś bezpieczny. Jednak nie jest to prawdą, bo Poczta Polska może egzekwować długi nawet od osób, który nigdy formalnie nie posiadały odbiornika, ale istnieją podejrzenia, że użytkują go w sposób nieformalny. Dokonanie takiej kontroli co prawda nie jest łatwe, jednak przy zastosowaniu odpowiednich środków jest możliwe. W najgorszej sytuacji są osoby, które kiedyś dokonywały opłat abonamentowych. Poczta Polska w pierwszej kolejności zajmuje się ściąganiem długów od takich osób. Dług ulega przedawnieniu o upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Oznacza to, że zadłużenie może opiewać nawet na kilkanaście tysięcy złotych. Komornik bez wcześniejszego wysłania pisma ostrzegającego, może zająć Twoje dochody. Skarga na komornika jest skuteczna, jeśli czynności egzekucyjne znacznie odbiegają od norm określonych przepisami prawa.
Rzecznik patentowy Łódź może pomóc Ci w rozwinięciu Twojej działalności. Bogate doświadczenie, a także szeroka wiedza na temat brandingu sprawiają, że udzielane porady są niezwykle skuteczne. Rzecznik patentowy będzie również pomagał Ci w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dzięki niemu załatwisz sprawę polubownie lub drogą sądową. Będzie reprezentował Twoje interesy przez Urzędem Patentowym lub Sądem Najwyższym. Może również załatwić za Ciebie wszelkie sprawy formalne i prawne.