Parę słów o sporządzaniu aktów notarialnych

Kancelaria notarialna opole nie jest zbyt często odwiedzanym w życiu miejscem, ale gdy taki wymóg się pojawi, to należy mieć na względzie konieczność takiej wizyty. Najczęściej do notariusza idzie się, gdy chce się sprzedać własną nieruchomość na rzecz osoby trzeciej. W przypadku rychłego zgonu, kancelaria notarialna opole jest gotowa za niewielką opłatę sporządzić testament notarialny. W kwestiach spadkowych notariusz ma także uprawnienia do tworzenia umów o dział spadku, zaś przyszły spadkobierca ustawowy (nie testamentowy) może się zrzec dziedziczenia w przyszłości a także uchylić takie oświadczenie. Jest to konieczne (jak w przypadku sprzedaży) w sytuacji istnienia w ramach spadku jakiejkolwiek nieruchomości. U notariusza powstają również umowy darowizny między stronami a także oświadczenia samych darczyńców. Prawo cywilne wymaga również aktu notarialnego, gdy w grę wchodzi rozporządzenie prawem użytkowania wieczystego. Polskie prawo przewidywało również dość wyjątkowe przypadki sporządzania aktów notarialnych. Jednym z nich do niedawno było złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej przez osobę, która nie mogła czytać. Aktualnie kancelaria notarialna opole nie może już takich aktów notarialnych tworzyć. Przyczyną było nadużywanie przepisu a także jego zbyt opaczne rozumienie. Z praktycznego punktu widzenia osoby niewidome miały utrudnienia w trakcie sporządzania umów w formie aktu notarialnego. Nic dziwnego zatem, że Związek Niewidomych interweniował w tej sprawie i przepis ten zmieniono.