Osoby niewiedzące, jak pokierować swoimi finansami, by wyszło im to na dobre, mogą skorzystać z pomocy doradcy finansowego. Jest to człowiek, który nie pełni roli pośredniczącej na przykład w zawieraniu umów, a jedynie doradza. Na postawie wywiadu z klientem sporządza plan finansowy, który zbiera komplet działań oraz narzędzi służących do ochrony majątku klienta, zapewnienia przyszłości jego rodzinie, na przykład jeśli chodzi o emeryturę, różnego rodzaju ubezpieczenia itp. W skład takich działań może wchodzić bardzo wiele czynności.

Jest to na przykład inwestowanie – w akcje, obligacje itp., gra na giełdzie. Jest to też podpisywanie umów z ubezpieczycielami – oczywiście doradca jedyne radzi, czyli przygotowuje swojego klienta do podpisywania takich zobowiązań, nie załatwia za niego wszystkich formalności, gdyż tym zajmuje się inna osoba – pośrednik finansowy. Wbrew pozorom, z usług takich warto skorzystać nie tylko jeśli jest się bardzo zamożną osobą, ale jeśli po prostu nie wie się, jak rozporządzać posiadanym majątkiem, by zrobić z niego jak najlepszy użytek.