Prawo medyczne w Polsce ma na celu regulacje wszelkich aspektów medycyny w naszym kraju. Najważniejszą ustawą jest w tej dziedzinie ustawa o działalności leczniczej, w której to określone są takie kwestie jak zasady prowadzenie te działalności, uprawnienia poszczególnych podmiotów oraz sposoby ich funkcjonowania. Ponadto to tu znaleźć można informacje dotyczące nadzorowania służby zdrowia, a nawet takie rzeczy jak czas pracy poszczególnych działów tejże służby. Z punktu widzenia pacjenta bardzo istotną ustawą jest ustawa o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta. Prawo medycyny reguluje także wszelkie sprawy związane z farmacją, a więc dotyczące funkcjonowania aptek, praw i obowiązków farmaceutów a także wszelkich spraw związanych z lekiem jako produktem i jego sprzedażą. Również pielęgniarki są regulowane prawem medycznym. Ponadto ta dziedzina reguluje również lecznictwo uzdrowiskowe a więc jak zakładać uzdrowiska, jak mają one funkcjonować i jakie są zasadnicze punkty ich działalności.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.