Zalety zatrudnienia na umowę o pracę Praca na umowę o pracę ma wiele zalet. Po pierwsze – umowa taka stwarza nam pewne poczucie bezpieczeństwa. Mając umowę podpisaną na czas określony wiemy dokładnie na jak długo mamy zagwarantowaną pracę, kiedy ewentualnie trzeba szukać nowej. Poza tym pracodawca nie może zwolnić pracownika z dnia na dzień, musi zachować okres wypowiedzenia określony w umowie chyba, że rozwiązanie stosunku pracy następuje na skutek porozumienia stron. W razie zwolnienia pracownik, który pracował przez okres pół roku, może liczyć na zasiłek dla bezrobotnych, wypłacany przez urząd pracy. Pracownik ma prawo do płatnego urlopu. Ilość dni urlopu zależy od stażu pracy. Dokładnie zagadnienie to reguluje Kodeks Pracy. W razie choroby pracownik ma płatne chorobowe. Jeśli pracownik pracuje w tak zwanych nadgodzinach, ma za ten czas dodatkowo płatne. Od zatrudnionego na umowę o pracę odprowadzane są wszystkie składki, których wysokość zależna jest od określonej w umowie stawki wynagrodzenia. Na podstawie składek odprowadzanych przez pracodawcę w przyszłości zostanie określona wysokość emerytury.