Lada dzień, bo już we wrześniu przepisy ustawy Kodeks Cywilny dotyczące prawa spadkowego wzbogacą się o zupełnie nową instytucję – zapis windykacyjny. Wprowadzane już zostały określone jako rewolucja w prawie spadkowym, czemu jednak trudno się dziwić biorąc pod uwagę realną wartość tych przepisów.

Impuls do wprowadzenia omawianych zmian dały przede wszystkim potrzeby obrotu gospodarczo-prawnego, a także obserwacja długości toczenia się spraw w postępowaniu spadkowym. Skutkiem tego uzyskanie konkretnych przedmiotów z masy spadkowej było nieodłącznie związane z długotrwałym oczekiwaniem i koniecznością przebrnięcia przez procedurę sądową.

Dzięki zapisowi windykacyjnemu spadkodawca może zapisać w testamencie swoim spadkobiercom konkretnie wskazane elementy swojego majątku. Na mocy dotychczasowego porządku prawnego spadkodawcy uzyskiwali własność do masy spadkowej w częściach ułamkowych. Uzyskanie konkretnych elementów spadku było możliwe dopiero w postępowaniu o dział spadku. Jeszcze w tym roku spadkodawcy będą mogli każdemu z bliskich zapisać np. dom, mieszkanie, samochód, komputer oraz inne składniki majątku.

Dzięki przyjęciu do ustawy kodeks cywilny znanych z amerykańskich filmów przepisów, spadkodawca już w chwili spisywania testamentu będzie mógł maksymalnie skonkretyzować swoją wolę w zakresie przyznania konkretnych rzeczy konkretnym osobom. W rezultacie stosowanie zapisu windykacyjnego da możliwość pełniejszego realizowania woli zmarłego. Skróceniu powinno też ulec postępowanie spadkowe.