Czym zajmuje się prokurator okręgowy

Rządy prawa w kraju demokratycznym opierają się no rozgraniczeniu władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Pozwala to ograniczyć korupcje i sprawia, że prawo stanowi najwyższy priorytet dla większości obywateli. Jeśli ktoś je złamie, to musi liczyć się z tym, że prokurator okręgowy postawi mu zarzuty. Jego zadaniem jest oskarżenie osób, które świadomie lub nieświadomie łamią prawo i udowodnienie mu winy przed sądem. Prokuratura okręgowa zarządza pewnym okręgiem działania, do którego należy jej region. Nie jest to łatwa praca, która wymaga przede wszystkim bardzo dobrej znajomości prawa oraz nakłada obowiązek formalny odnośnie całej sterty papierów, które są wymagane do prowadzenia sprawy. Prokurator pełni rolę oskarżyciela w sprawie i jeśli wygra to czeka nas kara. Można się oczywiście odwołać do sądów wyższej instancji, jednak nie zawsze przyniesie to oczekiwany efekt. Nieraz w takiej sytuacji tylko pogłębimy nasz problem i otrzymamy jeszcze większą karę. Jest to pewne ryzyko, choć warte spróbowania jeśli wiemy, że jesteśmy niewinni.