Prokuratura okręgowa – co to jest i jak się dzieli.

Jednostką organizacyjną prokuratury w pionie cywilnym jest prokuratura okręgowa. Kieruje nią prokurator okręgowy, który jest przełożonym dla prokuratorów pracujących bezpośrednio w prokuraturze okręgowej jej i w prokuraturach niższego szczebla jak prokuratura rejonów. Aby mogła zostać powołana prokuratura okręgowa muszą jej podlegać co najmniej dwie prokuratury rejonowe. Okręgi działania prokuratur okręgowych nie pokrywają się z podziałem administracyjnym kraju. Prokuratura okręgowa składa się zazwyczaj z siedmiu wydziałów, którymi kierują naczelnicy. Wydziały te to: Organizacyjny, Postępowania Sądowego, Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, Informatyzacji i Analiz, Śledczy, do Spraw Przestępczości Zorganizowanej, Budżetowo-Administracyjny. Jeśli prokuratura okręgowa jest mniejsza to niektóre wydziały mogą nie występować. W wydziałach mogą być tworzone mniejsze jednostki – wydziały, podlegające kierownikom. W tym momencie w Polsce jest 45 prokuratur okręgowy oraz 3 ośrodki zamiejscowe prokuratur.