Rodzaje prokuratur

Jednym z najpowszechniej znanych organów ścigania w Polsce jest prokuratura. W masowych mediach często słyszymy o działaniach prokuratury, szczególnie od chwili połączenia funkcji Prokuratora Generalnego wraz z piastowaniem funkcji ministerialnych. W tym przypadku ministra Sprawiedliwości.

Jednakże oprócz Prokuratora Generalnego i Prokuratury Krajowej istnieją podległe im jednostki, o których słyszymy już dużo mniej. Należą do nich prokuratura regionalna, prokuratura okręgowa oraz prokuratura rejonowa. Wszystkie spośród nich działają jako organ ścigania i ochrony praworządności w Polsce.

Prokuratura okręgowa na swoim czele ma prokuratora okręgowego, który to poprzez działania urzędu uzyskuje możliwość uczestnictwa w postępowaniach sądowych prowadzonych przez sądami powszechnymi. Ma on również możliwość prowadzenia, przygotowywania oraz nadzorowania wszelkich postępowań wstępnych dotyczących przestępstw najwyższej wagi, jak przestępstwa kryminalne, przestępstwa natury finansowej oraz skarbowe.