Prokuratura Okręgowa

Powszechnie wiadomo czym jest prokuratura. Jest to instytucja, o której słyszymy szczególnie często od momentu połączenia funkcji Ministra Sprawiedliwości z Prokuratorem Generalnym. Czym jest jednak prokuratura okręgowa, o której słyszymy już znacznie mniej.

Prokuratura okręgowa tak samo, jak jej krajowy odpowiednik jest podległym mu organem mającym na celu ochronę praworządności. Składa się określonych wydziałów, w które wchodzą zwykle dział organizacyjny. Śledczy, Informatyzacji i Analiz, Postępowania Sądowego oraz inne. Należy podkreślić, iż w mniejszych prokuraturach nie występują wszystkie wydziały. Prokuratura okręgowa ma uprawnienia ma do stworzenia pomniejszych działów w ramach wydziałów, którymi kierują odpowiedni kierownicy.

Prokuratura Okręgowa jest prowadzona przez prokuratora okręgowego, a jej głównym zadaniem jest umożliwienie udziału prokuratora w procesach przed sądami powszechnymi oraz prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w przypadkach poważnych przestępstw natury finansowej, skarbowej lub kryminalnej.