Działanie prokuratury

Często zdarza się, że słyszmy określony termin bardzo często, przykładowo nazwę instytucji. Teoretycznie, gdzieś podświadomie czujemy, że wiemy czym dana instytucja się zajmuje, natomiast, gdy zadane nam jest bezpośrednie pytanie, to zaczynamy się gubić. Jednym z takich terminów lub takich instytucji jest prokuratura okręgowa.

Sama prokuratura okręgowa jest tylko częścią większej całości, na którą składa się nadrzędna Prokuratura Krajowa i regionalna oraz znajdująca się niżej w podziale administracyjnym prokuratura rejonowa.
Cel funkcjonowania, jaki ma prokuratura okręgowa jest dokładnie taki sam jak w przypadku pozostałych prokuratur. Jest to stanie na straży praworządności. Prokuratura jest więc organem ścigania.

Ma ona prawo uczestnictwa w postępowaniach sądowych, przygotowywania oraz nadzorowania postępowań wstępnych w stosunku do osób, które mogły być częścią zorganizowanej grupy przestępczej lub są podejrzane o poważne przestępstwa natury skarbowej finansowej, lub kryminalnej. Prokuratura wyższego szczebla ma również prawo do nadzorowania oraz wizytowania podległych jej jednostek.