Cele prokuratury

Od momentu przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość oraz od chwili połączenia funkcji Ministra Sprawiedliwości wraz z funkcją Prokuratora Generalnego, którym stał się minister Zbigniew Ziobro dość powszechnie słyszy się prokuraturze na szczeblu krajowym. Czym natomiast jest prokuratura okręgowa?

Prokuratura okręgowa ma dokładnie takie sam zadanie jak jej krajowy odpowiednik, jakim jest ochrona praworządności. Ma do tego dochodzić poprzez umożliwienie prokuratorowi okręgowemu, który stoi na czele prokuratory okręgowej w uczestniczeniu w postępowaniach przed sądami powszechnymi. Prokuratura okręgowa wypełnia też swoje obowiązki poprzez prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w poważnych przestępstwach natury finansowej, skarbowej oraz kryminalnej.

Sama prokuratura okręgowa składa się z kilku wydziałów. Należy nadmienić, że nie każdy z nich musi istnieć w każdej prokuraturze. Zależy to od jej wielkości. Do najpopularniejszych wydziałów zaliczamy wydział organizacyjny, Śledczy, Postępowania Sądowego lub Informatyzacji oraz Analiz. Gdy prokuratura okręgowa jest większa, to istnieje możliwość stworzenia pomniejszych działów w ramach wydziałów, na których czele staje kierownik.