Odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Jeśli zostaliśmy poszkodowani w wypadku komunikacyjnym, przysługuje nam szereg roszczeń względem sprawcy wypadku.
I o ile sam proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z polisy OC jest dość prosty, to już uzyskanie należnych świadczeń w odpowiedniej wysokości jest już bardzo trudne i czasochłonne.
Powszechną praktyką wielu towarzystw ubezpieczeniowych jest granie na zwłokę oraz zaniżanie kwot odszkodowania za wypadek komunikacyjny.
Zdarza się, że szacowana przez ubezpieczyciela kwota rekompensaty jest zaniżona nawet o ok. 70%. Często kwestionowane są rozmiary odniesionej szkody, podważane opinie lekarskie czy wysokość utraconego dochodu.
W takiej sytuacji aby uzyskać należne odszkodowanie w pełnej wysokości warto skorzystać z usług profesjonalnego prawnika.
To właśnie doświadczony adwokat czy radca prawny broni interesów osoby poszkodowanej. W oparciu o specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie oddala absurdalne nieraz dowody przytaczane przez agentów chcących uniknąć bądź zaniżyć wysokość należnej kwoty.