W wyszukiwarkę internetową wpisujemy hasło: „Kancelaria Notarialna Kraków” i naszym oczom od razu jawi się sporo ofert w tym zakresie. Nie ma więc najmniejszego problemu ze znalezieniem notariusza, kiedy zachodzi taka potrzeba. Oczywiście „Kancelaria Notarialna Kraków” to propozycja przede wszystkim dla mieszkańców stolicy Małopolski i okolic, ale jeśli klient z Warszawy chciałby tutaj załatwiać np. sprawy spadkowe, nic nie stoi temu na przeszkodzie.
Kancelarię notarialną odwiedzamy z różnych powodów. Najczęściej chodzi o sporządzenie aktu notarialnego, kiedy stajemy się właścicielami jakiś dóbr, albo też kiedy sprzedajemy komuś jakąś nieruchomość czy grunty. A jakie jeszcze inne usługi proponuje notariusz? To m. in. sporządzanie odpisów, wypisów i wyciągów dokumentów, sporządzanie protestów weksli i czeków, spisywanie oświadczeń, protokołów, potwierdzanie zgodności dokumentów z oryginałem, składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej. U notariusza możliwe jest także przechowanie pieniędzy i papierów wartościowych. To prawnik będący osobą zaufania publicznego.