Usługi komornicze w Opolu

Usługi komornicze nie tylko są nieprzyjemne, ale również wiążą się z szeregiem opłat, które ostatecznie w przeważającej części ponoszone są przez dłużnika. Usługi komornicze Opole realizowane są w oparciu o przepisy prawa, które jasno określają wysokość opłat za poszczególne czynności wykonywane przez przedstawicieli tego zawodu. Tak na przykład za przeprowadzenie inwentarza lub spisu majątku, komornik pobiera 10 procent przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą kolejną godzinę. W momencie, gdy otrzyma on polecenie poszukiwania majątku dłużnika, opłata wynosi 2 procent przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Wszystkie informacje na temat wysokości opłat za przeprowadzenie określonych czynności komorniczych oraz zawodu komornika znaleźć można bez problemów w Internecie. Są one zamieszczone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 2006 roku oraz w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji z 1997. Wszystkie opłaty pobierane są na podstawie specjalnego postanowienia przygotowanego przez komornika.