Wykonujemy różne zawody i w zasadzie żaden z nich nie jest bezpieczny. W każdym zakładzie pracy może zdarzyć się nieszczęśliwy wypadek. Gdy dojdzie do takiego niemiłego incydentu, to wtedy możemy ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy. Gdy odprowadzane są składki ubezpieczeniowe, to wówczas możemy liczyć na pomoc ze strony ZUS. Ale czy zawsze będzie przysługiwać nam odszkodowanie za wypadek w pracy? Okazuje się, że nie zawsze możemy otrzymać takie zadośćuczynienie. Gdyż świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego nie należy się osobie ubezpieczonej, gdy wyłączną przyczyną wypadku było umyślne go spowodowanie. Albo też doszło do wypadku z powodu niedbalstwa ubezpieczonego. Odszkodowanie za wypadek w pracy takiej osobie zostanie kategorycznie odmówione. Przyczyną odmówienia wsparcia ze strony ZUS może być też stan wskazujący na spożycie alkoholu, lub środków odurzających przez poszkodowanego. Jednak często zdarza się odwrotnie. To znaczy, że do wypadku w zakładzie pracy dochodzi z powodu zaniedbań ze strony właściciela przedsiębiorstwa. To wówczas jest zupełnie inna sprawa. Czyli możliwość uzyskania odszkodowania z ZUS, a nawet dodatkowo odszkodowania od pracodawcy.

1 KOMENTARZ

  1. Naprawdę wiele interesujących teksów na stronie można przeczytać.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.