Polskie prawo jest jedną wielką gmatwaniną wszelakich przepisów, paragrafów oraz podpunktów. Zorientowanie się w tym wszystkim nie dość, że jest trudne, to jeszcze pochłania olbrzymią ilość czasu oraz wiedzy. Dlatego właśnie prawnicy zajmują się tylko i wyłącznie udzielaniem porad prawnych wszystkim osobom, które nie mają czasu albo dostatecznej wiedzy dotyczącej prawodawstwa polskiego.

Może się wydawać, że za porady prawne nie można brać osoby jej udzielającej do odpowiedzialności. Na szczęście prawo polskie jasno określa, że za świadczenie usług doradztwa prawnego oraz związanych z tym porad prawnych odpowiada kancelaria adwokacka. Można podzielić na dwie kategorie
Porady prawne i dyscyplinarne ukaranie

Jeśli wskutek udzielenia nieprawidłowej porady prawnej przez naszego prawnika poniesiemy straty czasowe czy finansowe (lecz nieprzekraczające pewnego poziomu), kancelaria adwokacka jest zobowiązana do opłacenia odszkodowania ze swojego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Natomiast sam prawnik zostanie dyscyplinarnie ukarany przez odpowiadające jego terenowi koło prawnicze. Może to się ograniczać do słownej reprymendy, poprzez karę finansową, aż po nawet pozbawienie licencji na wykonywanie zawodu, jeśli prawnik dopuszczał się wcześniej zaniedbania swojego zawodu.
Porady prawne i odpowiedzialność karna za nie

Natomiast przypadki, kiedy to w efekcie udzielenia niepoprawnej porady prawnej przez kancelarię dochodzi do utraty majątku albo wszczęcia postępowania cywilnego czy nawet karnego, prawnik może zostać podany przed sąd za wprowadzenie w błąd swojego klienta.

Będzie on odpowiadał z Kodeksu Cywilnego i jeśli sędzia orzeknie, że dopuścił się on zaniedbania swoich obowiązków, będzie on pozbawiony praw prowadzenia zawodu w momencie, gdy straty jego klienta są nie do naprawienia.