Syndyk i jego działania w sprawie upadłości osoby prywatnej

Jak wiadomo, jednym z elementów starania się o upadłość konsumencką, jest współpraca z syndykiem. Każdy, kto uzyska od sądu możliwość działania przeprowadzenia całego procesu związanego z upadłością, musi liczyć się z działaniami syndyka. Co to dokładnie będzie, jak działa syndyk w przypadku, gdy realizowana jest upadłość osoby prywatnej?

Najważniejsze działania syndyka związane są z dokładnym oszacowaniem majątku osoby, która stara się o upadłość. Taki majątek będzie oceniony pod kątem wartości, a następnie sprzedany. Syndyk w ten sposób będzie starał się zaspokoić wierzycieli. To jednak nie wszystko, na co może sobie pozwolić syndyk. Kolejnym elementem działania jest dokładne rozeznanie się w pensji dłużnika i na tej podstawie określenie, ile co miesiąc jest w stanie spłacać. Oczywiście nie ma możliwości, aby syndyk zabierał całą wypłatę. Dłużnikowi ma starczać na godne życie. Jeżeli syndyk zakończył swoją pracę, to pozostaje przygotowanie planu spłaty na maksymalny okres 3 lat. Tutaj jednak do akcji wkracza już sąd. To jego kolejne działania mają zakończyć wszystko co związane z dążeniami do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.