Każdy, kto zalega ze swoimi płatnościami wobec wierzyciela i nie spłaca terminowo swoich zobowiązań, powinien liczyć się z możliwością uruchomienia procedury windykacyjnej. Zwykle kojarzona jest ona z brutalnym zajmowaniem poborów lub majątku. Jednak nie zawsze tak musi być. Można, również dojść do porozumienia z firmą windykacyjną i załatwić sprawę polubownie. Można to zrobić nawet wówczas, gdy windykacja została już rozpoczęta.
Celem polubownego załatwienia sprawy jest przeprowadzenie w sposób szybki i efektywny procesu odzyskiwania należności, w sposób, który odpowiada obu stronom. Można tego dokonać bez względu na wielkość zadłużenia, termin płatności wierzytelności czy statusu dłużnika. Windykacja polubowna może dotyczyć wierzytelności konsumenckich, jak też gospodarczych. Windykator kontaktuje się z dłużnikiem różnymi metodami, za pomocą korespondenci tradycyjnej oraz mailowej, a nawet bezpośrednio. Następnie przedstawia dłużnikowi możliwość spłaty części lub całości zadłużenia nową pożyczką, na indywidualnie ustalanych warunkach. Proces polubownego załatwienia spłaty jest zróżnicowany i dostosowany indywidualnie do każdego klienta. Wymaga też zgody i zaangażowania obu stron procesu.